Egentliga Finlands NMT-central har gett ett meddelande om utvecklingsplanernas uppdatering. Meddelandet nedan:

Utvecklingsplanerna, samt uppdaterandet av dessa, har blivit en del av det kommersiella fisket och detta år utgör inget undantag.

Nedan några tips för uppdateringen:

Textdelen:

–          ifall det inte skett förändringar i verksamheten räcker det med en hänvisning till den gamla planen med ny datering OCH underskrift

–          ifall förändringar skett enbart på vissa punkter skall dessa uppdateras och till övriga delar hänvisar man till den gamla planen

–          ett ”botten” för planen finns att få i elektronisk form

Budgetdelen:

–        två föregående perioder; 2012 – 2013 (vid behov kan 2011 – 2012 användas)

–        övergång till 5-års planering, modell bifogad, finns även i elektronisk form och planeringstiden är därmed 2014 – 2018 (eller 2014 – 2016 om man väljer 3-års plan)

I säldelen, punkt 3.15, skall följande frågeställningar besvaras:

–        vilka åtgärder har vidtagits för att minska sälskadorna (t ex byte av fiskeplatser/områden eller målarter, övergång från nät till ryssjor, redskapsutveckling, förkortad fisketid)?

–        vilka åtgärder har vidtagits för att förhindra att sälar drunknar i redskapen (skyddsnät- och galler, andningscylindrar)?

–        denna punkt är speciellt viktig för dem som ansöker om toleransbidrag, kolla därför texten i den gamla versionen!

De uppdaterade planerna skall vara NTM-centralen till handa senast den 31.1.2015.

I fall Ni vill ha de elektroniska versionerna av utvecklings- och budgetplanen sker det smidigast genom att sända en begäran per e-post. E-versionerna bifogas till svaret. E-postadressen är: ville.turta@ely-keskus.fi  . Dessa e-versioner kommer även att sändas till rådgivningsorganisationerna samt yrkesfiskarförbundet. Man kan även ladda ner en version via JSM:s hemsida:http://www.mmm.fi/sv/index/eff/tuen_hakeminen.html

Konsulthjälp kan fås via:

–        Åbolands Fiskarförbund; Kaj Mattsson, 0400-573 474

–        L-S Kalatalouskeskus; Seppo Kyllönen, 0400-324 285

–        Ravakka; Petri Rannikko, 050-366 3950

–        Satakunnan Kalatalouskeskus; Johanna Möttönen, 0400-164 044

I fall ni har frågor kan Ni kontakta Ville Turta (ville.turta@ely-keskus.fi eller 050 – 395 2570).

Källa: Egentliga Finlands NMT-central 30.10.2014

Bilagor:

Utvecklingsplan_2014_2018.docx

Budjetti_2014_2018_pohja.xlsx