Rekordmånga gråsälar och skarvar har fällts på Åland den senaste jaktsäsongen. Totalt fälldes 343 gråsälar och 1 195 skarvar, rapporterar tidningen Jägaren, som ges ut av Finlands Viltcentral.

Redan den föregående säsongen steg sälavskjutningen. 128 gråsälar fälldes då, vilket ska jämföras med cirka 70 sälar som inrapporterats de två föregående åren. 343 fällda gråsälar är det högsta antalet sedan skyddsjakten började år 2000. 

Största skarvjakten sedan 2007

Antalet fällda skarvar är 1 195, vilket är det högsta antalet sedan skyddsjakten började 2007. Jaktsäsongen före fälldes 938 skarvar.
Jakten på dessa båda arter har underlättats för ålänningar, eftersom det inte längre behövs särskilda tillstånd, utan jakten kan ske på eget initiativ. Dock finns kvoter som jägarna ska hålla sig till. År 2019 var kvoten 450 gråsälar och 2 000 storskarvar.
Det är också viktigt att jägarna rapporterar vad som fällts så utvecklingen kan följas.

Källa: SFPO/ Jakt & Jägare (Jägarnas Riksförbund)