Producentpriserna för strömming och vassbuk ökade år 2023. Strömming avsedd för livsmedelsbruk betingade 0,43 euro per kilo, medan producentpriset för industriströmming, som används som råvara för fiskmjöl och som djurfoder, var 0,27 euro per kilo. Jämfört med år 2022 ökade producentpriset för livsmedelsströmming med 19 procent och för industriströmming med 35 procent. Producentpriset för vassbuk var 0,30 euro per kilo, vilket var 30 procent mer än år 2022.

Producentpriser för fisk 2023 (förändring jämfört med föregående år anges inom parentes)

 • Livsmedelsströmming 0,43 €/kg (+19 %)
 • Industriströmming 0,27 €/kg (+35 %)
 • Vassbuk 0,30 €/kg (+30 %)
 • Rensad lax 10,32 €/kg (+12 %)
 • Rensad sik 5,54 €/kg (-4 %)
 • Abborre 2,09 €/kg (-18 %)
 • Gös 6,97 €/kg (-1 %)
 • Gädda 2,44 €/kg (+11 %)
 • Lake 4,62 €/kg (-6 %)
 • Braxen 0,72 €/kg (+53 %)
 • Mört 0,49 €/kg (+44 %)
 • Siklöja 2,19 €/kg (+298 %)

Fisk som säljs till livsmedel betingar betydligt högre priser än industrifisk. Därför kan andelen fisk som går till industriell beredning ha en stor inverkan på producentpriserna för orensad fisk i statistiken för sådana arter av vilka en del av fångsten används inom industrin. Detta är en förklaring till den skenbart stora uppgången av producentpriset för siklöja mellan 2022 och 2023. I det här offentliggörandet har statistiken över producentpriser utvidgats så att producentpriserna redovisas separat för livsmedelsfisk respektive industrifisk även för andra arter än strömming. Till industriell beredning går utöver strömming, vassbuk och siklöja fångad i havet även bland annat karpfiskar och abborre.

Producentpriser för orensad livsmedelsfisk 2023

 • Siklöja 3,95 €/kg
 • Abborre 2,52 €/kg
 • Braxen 0,86 €/kg
 • Mört 0,75 €/kg

Statistiken över producentpriserna för fisk redogör för priserna för fisk som landats i finska hamnar.

Källa: Naturresursinstitutet 8.5.2024