Valiokunta kuuli kokouksessaan eilen perjantaina myös ministereitä tulevista EU:n neuvostoista. Maatalousministeri Jari Koskinen (kok.) selvitti valiokunnalle maatalous- ja kalastusneuvoston asioita. Kokouksessa on esillä yhteisen kalastuspolitiikan uudistus.

Asiaan liittyen suuri valiokunta yhtyy maa- ja metsätalousvaliokunnan lausunnon mukaisesti valtioneuvoston kantaan sillä tarkennuksella, että Itämeren lohikantojen säätelyjärjestelmää sekä siihen liittyvää ns. suhteellisen stabiliteetin periaatetta tulisi tarkistaa niin, että jokiin nousevien lohien määrän kasvu asetetaan lohipolitiikan tavoitteeksi ammattikalastajien taloudelliset toimintaedellytykset turvaten.

Valtioneuvosto on jatkokirjelmässään eduskunnalle YKP:sta muun muassa nostanut esille rannikkokalastuksen edistämisen. Pienimuotoinen kalastus on tärkeä, mutta haavoittuvainen osa kalastuselinkeinoa, jonka työllistävä vaikutus rannikkoalueilla on merkittävä. Lisäksi pienimuotoinen kalastus on usein perusta tuoreen lähikalan tarjonnalle. Tämän vuoksi valtioneuvosto katsoo, että erityisiin tavoitteisiin on tarpeen lisätä kohta ”pienimuotoisen kalastuksen edistämisestä”.

Lähde: Eduskunta 11.5.2012 ja SAKL