Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksen (MTT), Metsäntutkimuslaitoksen (Metla) sekä Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen (RKTL) yhdistämistä suunnitelleen projektiryhmän raportti luovutettiin 11.1.2013 maa- ja metsätalousministeri Jari Koskiselle.

Raportissa esitetään keskeiset toimenpiteet ja niiden aikataulu Luonnonvarakeskuksen toiminnan käynnistämiseksi 1.1.2015 alkaen. Suunnitelman ensimmäinen toimenpide on päätös uuden laitoksen perustamisesta ja perustamishankkeen käynnistäminen. Projektiryhmä esittää, että perustamishanke käynnistettäisiin mahdollisimman nopeasti.

Projektiryhmän puheenjohtajana toimi ylijohtaja Hannu Raitio Metlasta (puheenjohtaja). Ryhmän jäseniä olivat ylijohtaja Erkki Kemppainen MTT:stä, ylijohtaja Eero Helle RKTL:stä sekä tutkimusjohtaja Mikko Peltonen maa- ja metsätalousministeriöstä. Ryhmän sihteerinä toimi kehitysjohtaja Ilkka P. Laurila MTT:stä.

Lähde: MMM 11.1.2013