Maa- ja metsätalousministeriö vaihtoi Latvian kanssa kalastuskiintiöitä. Kiintiövaihdossa Suomi sai 4000 kappaletta lohia Itämeren pääaltaan ja Pohjanlahden lohikiintiöön. Latvia sai Suomelta 400 tonnia kilohailia koko Itämerta koskevaan pyyntikiintiöönsä.

Kiintiöiden vaihdolla pyritään varmistamaan ammattikalastajien tasapuolinen kohtelu lohen kalastuksessa Pohjanlahden rannikon eri alueilla. Ministeriön arvion mukaan lohikantojen tila näyttää vakaalta ja Suomen vuoden 2015 kilohailikiintiötä on jäljellä riittävästi, että vaihto voidaan toteuttaa.

Ratkaisun tueksi maa- ja metsätalousministeriö keräsi eri tahojen näkemyksiä asiasta sähköisellä kyselyllä, koska päätös asiasta täytyi tehdä jo käynnissä olevan lohen kalastuskauden aikana. Enemmistö kyselyyn vastanneista kannatti kalastuskiintiöiden vaihtoa.

Lähde: MMM tiedote 18.6.2015