Suomi ja Latvia vaihtoivat kalastuskiintiöitä. Kiintiövaihdossa Suomi sai 1 500 lohta Itämeren pääaltaan ja Pohjanlahden lohikiintiöön. Latvia puolestaan sai Suomelta 300 tonnia silakkaa Suomenlahden ja Itämeren pääaltaan silakkakiintiöstä.

Tarkoituksena on luoda edellytykset lohenkalastuksen jatkamiselle kalastuskauden loppupuolella erityisesti Perämeren rannikolla. Muutoin vaarana on, että lohenkalastus joudutaan kiintiön täyttymisen takia katkaisemaan kesken Perämeren tärkeän kalastuskauden. Pyrkimyksenä onkin kohdella eri rannikkoalueiden kalastajia mahdollisimman tasapuolisesti. Perämerellä lohenkalastus kohdistuu pääosin Itämeren vahvimpiin eli pohjoisiin lohikantoihin ja lisääntymisen kannalta vähemmän arvokkaisiin pieniin koiraslohiin.

Suomen lohikiintiö Itämeren pääaltaan ja Pohjanlahden alueelle on vaihdon jälkeen yhteensä 26 287 lohta. Tästä määrästä on 30. kesäkuuta mennessä kirjattu pyydetyksi 12 471 lohta eli 47 prosenttia kiintiöstä.

Lähde: MMM tiedote 1.7.2016