Maa- ja metsätalousministeriö on sopinut kalastuskiintiöiden vaihdosta Puolan kanssa. Suomi siirtää Puolalle koko tämän vuoden 48 tonnin turskakiintiönsä ja Puola siirtää Suomelle 220 tonnia kilohailia vuoden 2019 kiintiöön.

Suomalaiskalastajat eivät enää tämän jälkeen saa käyttää vuoden 2018 läntistä turskakiintiötä. Kiintiötä ei ole toisaalta käytetty tähänkään mennessä, eikä suomalaisaluksia olisi tiettävästi ollut loppuvuodestakaan lähdössä kalastamaan Itämeren läntistä turskaa.

Kilohailista on taas Suomessa pulaa ja kiintiön suurentamiselle oli siksi tarvetta.

Lähde: MMM tiedote 30.10.2018