Vuosi 2014 on nimetty Suomenlahti-vuodeksi. Suomenlahti-vuodelle 2014 perustetaan Kansalaisvaltuuskunta, joka toimii yritysten, kansalaisjärjestöjen ja muiden Suomenlahden kestävästä käytöstä kiinnostuneiden tahojen kohtauspaikkana Suomenlahti-vuoden suunnittelussa ja toteutuksessa.

Valtuuskunnan puheenjohtajana toimii toimitusjohtaja Matti Vanhanen.

Lähde: Suomenlahti-vuosi 16.1.2013