Merentutkimusalus Aranda on jälleen aloittanut uuden matkan, jolla seurataan Itämeren tilaa. Alus käy kolmiviikkoisella kierroksellaan 60 eri tutkimuspisteellä.

Tämän kertainen matka on osa Itämeren suojelukomission eli Helcomin 1970-luvulla aloittamaa ohjelmaa. Kolme kertaa vuodessa tehdyillä seurantamatkoilla kerätty tieto muodostaakin kattavan tietopankin.

– Tämän talvimatkan keskeisiä tavoitteita on selvittää ravinnetila pohjoisen Itämeren kaikilla alueilla näin talvisaikaan, kuvailee Juha Flinkman, Suomen Ympäristökeskuksen kehittämispäällikkö.

Lisäksi eri puolilta Itämerta mitataan syvän veden suolaisuus ja happitilanne, kartoitetaan vieraslajeja ja otetaan planktonnäytteitä.

Suomenlahden syvänteet voivat Itämeren isoa allasta paremmin

Ensimmäisen päivän näytteiden peusteella ainakin Helsingin ja Tallinnan puolivälissä sijaitsevassa Suomenlahden syvänteessä happitilanne vaikuttaa hyvältä.

– Suomenlahden syvät vedet näyttäisivät olevan ainakin tässä kohdassa hyvin sekoittuneet ja hapettuneet. Se on hyvä asia, koska silloin kun Suomenlahden syvä vesi on hapellista, niin fosforia ei vapaudu, eli sisäinen kuormitus ei silloin toimi. Tämä on erittäin tavoiteltava tila, Syken kehittämispäällikkö Juha Flinkman selvittää.

Hän kuitenkin huomauttaa, että Itämeren ison altaan syvänteissä Gotlannin vieressä happikato on todennäköisesti edelleen vakava.

Aranda matkaa nyt ensin Suomenlahden Venäjän päähän, sitten Saaristomeren kautta Selkämerelle ja Perämerelle. Kolmen viikon kuluttua se palaa takaisin Gotlannin vierestä, varsinaisen Itämeren altaan kautta.

Suomenlahti 2014 -vuosi muistuttaa yhteistyön tärkeydestä

Akuutein uhka Itämerelle on yhä rehevöityminen. Ravinnekuormituksen minimoimiseksi on tehty paljon, mutta yhä on matkaa.

Suomen, Venäjän ja Viron välisen tutkimus- ja suojeluyhteistyön lisäämiseksi vuosi 2014 on nimetty Suomenlahti-vuodeksi.

Teemavuonna kokoontuu kansalaisvaltuuskunta, johon kutsutaan tahoja, jotka haluavat osallistua Suomenlahti-vuoden toteutukseen. Kansalaisvaltuuskuntaa johtaa perheyritysten liiton toimitusjohtaja Matti Vanhanen.

– Voisi sanoa, että tämä on sekä tiedonvälitysorganisaatio kansalaisille ja yhdistyksille päin että painostusjärjestelmä valtioiden suuntaan, kuvailee Vanhanen.

Lähde: Yle 14.1.2013