Ympäristöministeriö pyytää lausuntoja Metsähallituksen selvityksestä Suomenlahden merikansallispuistojen täydennystarpeista ja –mahdollisuuksista. Lausunnot toimitetaan 30.3.2015 mennessä ympäristöministeriön kirjaamoon.

Metsästäjät ja kalastajat pelkäävät, että Suomenlahdelle tulee lisää metsästys- ja kalastusrajoituksia, jos selvityksen esitykset etenevät. Tavalliseen tapaan edellä mainittuja tahoja ei ole kuultu työn aikana.

Hufvudstadsbladet myös kirjoittaa 31.1.2015 laajasti asiasta. Ammattikalastaja Leif Wikstedt pelkää, että lupien saanti vaikeutuu ja byrokratia lisääntyy.

Lähde: YM 30.1.2015, Hbl 31.1.2015 ja SAKL