Syksyn 2016 Arandan tutkimusmatkan perusteella vuonna 2014 syntyneitä kilohaileja on edelleen hyvin runsaasti Itämeren pääaltaalla ja Suomenlahdella. Alueilla, joissa on runsaasti kilohaileja, silakka on pääosin laihaa. Selkämerellä on runsaasti vuonna 2014 syntyneitä hyväkuntoisia silakoita.

– Selkämerellä oli runsaasti myös vuonna 2015 syntynyttä silakkaa, mutta vuosiluokka 2016 näytti pienemmältä. Samalla alueella kilohaileja oli vähän, mutta ne olivat kookkaita ja hyväkuntoisia, kertoo erikoistutkija Jari Raitaniemi Luonnonvarakeskuksesta (Luke).

Noin kymmensenttistä pientä kilohailia on hyvin runsaasti Itämeren pääaltaan pohjoisosissa ja Suomenlahdella. Silakoiden laihuus tällä alueella johtuu siitä, että ne häviävät kilohailille kilpailun ravinnosta eli eläinplanktonista.

Kilohailin runsaudella on ollut vaikutuksia myös eteläisellä Itämerellä.

– Pienen kilohailin runsaampi esiintyminen eteläisellä Itämerellä on edistänyt turskan kuntoa, mutta turskat ovat kuitenkin enimmäkseen pieniä. Tämän syksyn pohjatroolitutkimuksen tulosten mukaan yli 90 % turskista on alle 40 cm pituisia, sanoo tutkija Jukka Pönni Lukesta.

Pönnin mukaan turskia näyttäisi tänä vuonna syntyneen yhtä paljon tai jopa hieman enemmän kuin edellisenä vuonna.

Turskaa koskevat tulokset ovat loka-marraskuussa tehdyltä pohjakalojen tutkimusmatkalta.

Arandan saaliit jakautuivat eri merialueilla eri tavoin

Merentutkimusalus Arandan kaikuluotaus- ja koetroolausmatka toteutettiin syys-lonkakuussa, ja se suuntautui Selkämerelle ja Suomenlahdelle. Matkan aikana otettiin troolinäytteitä 42:sta pisteestä.

Matkan yhteenlaskettu saalis painoi 8 357 kiloa. Saaliista 61 % oli silakkaa, 22 % kilohailia ja 16 % kolmipiikkiä. Eri merialueilla saaliit jakautuivat eri tavoin (kuva 1):

·        Itämeren pääaltaan pohjoisosissa silakkaa oli keskimäärin noin kaksi kolmasosaa ja kilohailia vajaa kolmannes.

·        Selkämerellä valtaosa (72 %) saaliista oli silakkaa ja Suomenlahdella puolestaan kilohailia (63 %).

·        Kolmipiikkiä oli eniten (27 %) Selkämereltä saadussa saaliissa ja kilohailia vähiten: vain yksi prosentti saaliista.

Suomessa silakka on tärkein merialueen kaupallisen kalastuksen saalislaji sekä arvoltaan (noin 70 %) että määrältään (noin 90 %). Silakan kaikuluotaustutkimusmatka on osittain Euroopan meri- ja kalatalousrahaston (EMKR) rahoittama.

Lähde: Luke 1.12.2016