Maa- ja metsätalousministeriö on 17.12 antanut asetuksen Suomen turskakiintiöiden käyttämisestä vuonna 2013.

Itäisen turskakannan kiintiö (ICES osa-alue 25-32): Yli 20 metrin pituisten kalastusalusten turskasaalis saa olla yhteensä enintään 700 tonnia ja enintään 20 metrin pituisten kalastusalusten troolipyydyksillä pyydettävä saalis saa olla yhteensä enintään 347 tonnia.

Läntisen turskakannan kiintiö (ICES osa-alue 22-24): Yli 20 metrin pituisten kalastusalusten turskasaalis saa olla yhteensä enintään 116 tonnia ja enintään 20 metrin pituisten kalastusalusten saalis yhteensä enintään 56 tonnia.

Tunnuspituudeltaan enintään 20 metrin pituisten kalastusalusten verkoilla tai koukuilla pyydettävä turskasaalis saa leveysasteen 59 30´ N pohjoispuolella olla yhteensä enintään 15 tonnia ja leveysasteen 59 30´N eteläpuolella yhteensä enintään 20 tonnia.

Samalla kumotaan Suomen turskakiintiöiden käyttämisestä vuonna 2012 annettu maa- ja metsätalousministeriön asetus (1379/2011) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.

Asetus astuu voimaan 18.12.2012.

Lisätietoja:

Liiton toimisto

puh. 0400-720 690

sakl@sakl.fi