Ammattikalastaja Veli Heinosen jättäytyessä pois Suomen sisävesiammattikalastajat ry:n

(SSAK) tehtävistä, järjestö valitsi kokouksessaan 9.5.2015 uudeksi toiminnanjohtajaksi ja hallituksen puheenjohtajaksi Juha Piilolan.

SAKL kiittää Veliä pitkään jatkuneesta hyvästä ja rakentavasta yhteistyöstä.

Lähde: SSAK 14.5.2015