EU:n neuvosto on 30.10.2018 antanut asetuksen Itämeren vuoden 2019 kalastusmahdollisuuksista.

Suomen kalastuskiintiöt 2019 ovat seuraavat (suluissa vertailu vuoteen 2018):

Pohjanlahden silakka 72 724 tonnia (-7 %)

Pääaltaan, Saaristomeren ja Suomenlahden silakka 37 360 tonnia (-26 %)

Kilohaili 13 982 tonnia (+3 %)

Turska itäinen 424 tonnia (-15 %)

Turska läntinen 82 tonnia (+70 %)

Pääaltaan ja Pohjanlahden lohi 23 548 kpl (roll over)

Suomenlahden lohi 8 708 kpl (-3 %)

Yllä on Suomen kokonaiskiintiö ja osa siitä jaetaan Ahvenanmaan maakunnalle, joka ei toimi Suomen toimijakohtaisen kiintiöjärjestelmän puitteissa. Vuoden 2019 kiintiöihin lisätään vuoden 2018 käyttämättömät kiintiöt, enintään kuitenkin 10 % kyseisen lajin kokonaiskiintiöstä.

Asetuksen 8 artiklan mukaan osa-alueilla 22-32 meritaimenen kalastaminen neljän meripeninkulmaa kauempana perusviivoilta mitattuna on kalastusaluksilta kiellettyä 1 päivästä tammikuuta 31 päivään joulukuuta 2019. Näillä vesillä meritaimenen sivusaaliiden osuus ei lohen kalastuksessa saa missään vaiheessa kalastuksen aikana tai purettaessa saalista kunkin pyyntimatkan jälkeen ylittää kolmea prosenttia lohen ja meritaimenen kokonaissaaliista.

Lähde: EU:n neuvosto 31.10.2018 ja SAKL