Neuvoston asetus Itämeren kalastusmahdollisuuksista on annettu 19.11.2013

Suomen kiintiöt ovat seuraavat:

Silakka Pohjanlahti (osa-alueet 30-31) 112 977 tonnia

Silakka pääallas, Suomenlahti ja Saaristomeri (osa-alueet 25-27, 28.2, 29 ja 32) 24 721 tonnia

Turska itäinen kanta (25-32) 1 159 tonnia

Turska läntinen kanta (22-24) 146 tonnia

Lohi pääallas ja Pohjanlahti 27 541 kpl

Lohi Suomenlahti 11 762 kpl

Kilohaili 12 392 tonnia

Suomen käytettävissä olevat kiintiöt eivät välttämättä ole edellä mainitut johtuen kiintiövaihdoista, jotka voivat lisätä tai vähentää edellä mainittuja lukuja.

Lähde: Neuvoston asetus 1180/2013 ja SAKL 19.11.2013