Finlands Yrkesfiskarförbunds styrelse beslöt 31.12.2013 att enhälligt förlänga arbetsavtalet med verkställande direktör Kim Jordas. Avtalet träder i kraft 1.1.2014 och är i kraft till nämnda års slut.

Källa: FYFF 31.12.2013