STX Finland Oy:n Rauman telakalla juhlittiin torstaina puolilta päivin Namibian Kalastus- ja Merentutkimusministeriölle rakennetun erikoisaluksen luovuttamista ja lipunvaihtoseremoniaa.

RV Mirabilis on 62,4 metriä pitkä ja 14,3 metriä leveä uiva laboratorio, jonka suunnittelussa on kiinnitetty erityistä huomiota aluksen tekniikkaan, huollettavuuteen ja alhaisiin ylläpitokustannuksiin. Vuoden 2011 lopulla alkanut laivanrakennus on tuonut Rauman telakalle töitä noin 200 miestyövuotta.

Aluksen lipunvaihtoseremoniaa oli seuraamassa torstaina muun muassa Namibian kauppa- ja teollisuusministeri Bernhardt Esau.

Viikon kuluttua Namibiaan lähtevän tutkimusaluksen päätehtävänä on tutkia lounaisen Afrikan merialueen kalastoa, veden laatua ja merenpohjassa tapahtuvia muutoksia. Alusta käytetään myös kalastuksen valvonnassa, ja sen yhtenä tehtävänä on kitkeä rannikon ryöstökalastusta.

Aluksen kotisatama on Namibian tärkein satamakaupunki, Walvis Bay, jonne alus ehtii heinäkuun lopulla.

Lähde: Satakunnan kansa 28.6.2012. Suomalaisia kalastajia oli mukana testaamassa alusta ennen luovutusta (SAKL).