Juha Sipilän strateginen hallitusohjelma (neuvottelutulos 27.5) unohtaa kaupallisen kalastuksen ja muut kala-alan elinkeinot. Ohjelma tietää nähtävästi kylmää kyytiä kaupalliselle kalastukselle tulevan hallituskauden aikana.

Luontopolitiikkaa koskeva osio alla:

Luontopolitiikkaa luottamuksella ja reiluin keinoin

Luonnonsuojelun taso turvataan ja lisätään luonnonsuojelutoimien paikallista hyväksyttävyyttä avoimella yhteistyöllä ja osallistavalla päätöksenteolla. Kansallista ja kansainvälistä virkistys- ja luontomatkailua lisätään. Veteen liittyvien elinkeinojen ja osaamisen avulla (sininen biotalous) lisätään kestävää kasvua.

– Metsien ja soiden suojelua jatketaan vapaaehtoisin keinoin.

– Laaditaan metsien ja vesialueiden virkistys- ja matkailukäyttöä koskeva selvitys, joka tähtää hyvinvointivaikutusten ja niihin liittyvän liiketoiminnan kasvuun.

– Toteutetaan lohi- ja meritaimenstrategiaa Itämeren lohikantojen varmistamiseksi.

– Huolehditaan suomalaiseen elämänmuotoon kuuluvien metsästyksen ja kalastuksen mahdollisuuksista.

– Varmistetaan saimaannorpan suojelu yhdessä paikallisen väestön ja tahojen kanssa.

– Perustetaan kansallispuisto Suomen 100-vuotisjuhlavuonna 2017.

– Arvioidaan uudelleen uhanalainen lajisto luonto- ja lintudirektiivien päivittämisen yhteydessä.

– Tehostetaan uhanalaisten kalalajien suojelua ja toimeenpannaan kalatiestrategiaa.

Lähde: Valtioneuvosto 27.5.2015