Jägare kommer att få bedriva skyddsjakt på storskarv i Oravais-Monåfjärden. Tillståndet, som är beviljat av Närings, -trafik och miljöcentralen, är i kraft två jaktsäsonger.

Tillståndet ger rätt att skjuta 100 storskarvar per år men äggpickning är inte tillåtet.

Ansökan för skyddsjakt av storskarv gjordes av Munsala västra vattensamfällighet, Kantlax bys fiskelag och Oravais fiskargille.

Det framgår i de utredningar som sökande gjort att den ökande storskarvspopulationen har lett till skador och försvårat yrkesfisket i Oravais-Monåfjärden-området.

Skyddjakten får utföras mellan den 20 augusti och 31 oktober.

Källa: Yle 30.4.2013