Det statistiska materialet över det österbottniska kustfisket har nyligen sammanställts i överskådliga figurer. Kolla in den artvisa fångsten i det yrkesmässiga kustfisket dels över utvecklingen åren 1996-2012 och dels som ett månatligt medelvärde för åren 2009-2012 på vår projektsida för Nulägesanalys och utvecklingsmål 2014-2020.

Källa: Österbottens fiskarförbund 18.7.2014