Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU, har analyserat utvecklingen för laxbestånden i Östersjön.

Preliminära data från svenska älvar visar på en ökning av återvandrande vilda laxar under 2012.

För Torneälven och Vindelälven noterades de högsta antalen laxar sedan man började räkna lax år 2009, respektive år 1974.

I Byske-, Kalix- och Piteälven var uppvandringen i nivå med tidigare starka år (exempelvis 2008 och 2009), medan det i Åbyälven var ett medelår.

Källa: SLU