Maa- ja metsätalousministeriö on päässyt sopimukseen Kiinan laadunvalvonnasta ja tarkastuksesta vastaavan keskusviraston (AQSIQ) kanssa kalastuotteiden Kiinan viennin mahdollistavasta terveystodistusmallista. Terveystodistusmallista sopimisen myötä suomalaisille kalastustuotteille avautuu merkittävä markkina-alue. Vuositasolla kalastustuotteiden viennin Kiinaan arvioidaan olevan useita tuhansia tonneja.

Sopimuksen syntyä maa- ja metsätalousministeriön ruokaosaston eläin- ja kasvinterveyden yksikön johdolla käydyissä haasteellisissa neuvotteluissa edesauttoi Suomen korkea elintarvikehygieeninen taso. Kalastustuotteiden viennissä täytyy EU-lainsäädännön vaatimusten lisäksi huomioida myös Kiinan lainsäädännön vaatimukset.

Kalastustuotteiden Kiinan vientiin liittyvistä käytännön toimista vastaa Elintarviketurvallisuusvirasto (Evira), jonne viennistä kiinnostuneita alan toimijoita pyydetään olemaan yhdessä.

Lähde: MMM 31.1.2013