Ekolod som används för att räkna mängder lax som stiger i älvar för att leka har installerats i Simo och Torne älvar. De första uppstigande lax har redan observerats. Utvecklingen av mängden lax kan följas upp på Naturresursinstitutets webbplats.

De viltlevande laxbestånden har återhämtat sig och ger både riklig fångst och upplevelser för fiskare i såväl Östersjön som laxälvarna. Sommaren 2017 var laxvandringen till Östersjöns älvar mindre än året innan. Laxbeståndens yngelproduktion är dock riklig och havsfisket har inte tilltagit, vilket innebär att det återigen finns förutsättningar för en riklig laxstigning.

För närvarande inleds även uppföljning av laxynglens (smolt) vandring i båda älvarna. Genom dessa forskningsfångster följer man upp mängden laxyngel som vandrar ut i havet.

– Vi förväntar oss att det finns rikligt med vandrande smolt i år, i Torne älv omkring två miljoner och i Simo älv omkring 50 000, säger Atso Romakkaniemi, specialforskare vid Naturresursinstitutet.

Källa: Luke 25.5.2018