Natura 2000 områden blir regelrätta naturskyddsområden så småningom och det här påverkar jakten och fisket i områdena. Det här skriver Vasabladet och Österbottens tidning idag.

Tidningarna skriver att enligt förslaget till statsrådet blir tumregeln att all jakt och allt fiske utom mete och pilkning förbjuds i alla nya statliga skyddsområden som inrättas söder om linjen Torneå-Kajana.

Den här processen inleds i Egentliga Finland och kommer att omfatta 670 000 hektar i landet när allting är genomfört om statsrådet godkänner planerna.

I Österbotten kan frågan bli aktuell om ett par år sägs det i artikeln.

Lähde: Yle 4.11.2013

SAKL-kommentti: Ympäristöministeriö valmistelee jo Varsinais-Suomen alueelle asetusta, joka kieltäisi metsästyksen ja toimella luodaan käytännössä uusia hylkeidensuojelualueita. Vaarana on, että samantyyppinen säätely tulee muille rannikkoalueille kuten yllä olevasta uutisesta ilmenee. SAKL on lausunnossaan 2.10.2013 tiukasti vastustanut hylkeiden metsästyksen kieltämistä sekä edellyttää, että ammattikalastuksen harjoittaminen alueilla turvataan.