Länsstyrelsen har beslutat att skyddsjakt på storskarv får bedrivas längs Gävleborgs läns kust under år 2013, med undantag för perioden 1 maj-20 augusti.

Sedan skarven etablerade sig har den ökat kraftigt i antal längs länets kust. Allmänhetens oro för skarvens påverkan på skärgården samt dess inverkan på det rörliga friluftslivet och fisket utgör enligt Länsstyrelsen skäl för ett beslut om skyddsjakt. Ett maximalt antal om 2000 skarvar får fällas med stöd av detta beslut.

Källa: Skärgårdsbryggan 6.3.3013