Länsstyrelsen i Stockholm beslutade under tisdagen att tillåta viss skyddsjakt på skarv i Stockholms skärgård. Beslutet innebär dels att ägg får prickas för att förhindra kläckning av ungar, dels att vuxna fåglar får skjutas vid fiskeredskap samt i samband med utsättning av gös, öring, lax och ål.

– Syftet är att minska skadorna på fisket, säger länsassessor Camilla Frisch.

Liksom förra året har Länsstyrelsen beslutat tillåta prickning (punktering) av ägg i skarvbon på ett antal öar och skär i Stockholms skärgård.

Max 2200 skarvbon

Totalt handlar det om ingrepp i max 2 200 skarvbon på öarna Fälöv och Skorvan i Nynäshamns kommun, Stora Äggskären och Skallbaken i Haninge kommun och Tallkobben (två öar) i Värmdö kommun.

Prickningen får ske under perioden 16 april–15 maj 2013. De personer som fått tillstånd till jakten ska alltid utföra den två och två. Dessutom ska de vid varje jakttillfälle ha med sig en oberoende observatör som ska dokumentera och registrera övriga häckande arter på öarna, samt hur de reagerar på störningen. Om ingreppen leder till att skarvägg och -ungar tas av trutar ska även detta noteras av observatören.

Får skjutas

Beslutet om skyddsjakt innebär också att ett antal skarvar får skjutas i samband med utsättning av gös, öring, lax och ål – arter vars bestånd minskat kraftigt i skärgården. Jakten får bedrivas av de personer som har tillstånd för sådan utsättning och max 150 fåglar får skjutas i hela Stockholms län.

– Dessutom får markägare och andra med jakträtt på enskilt vatten i Norrtälje, Värmdö, Österåker, Haninge, Nynäshamn och Södertälje bedriva skyddsjakt på skarv i närheten av sina nät och andra fiskeredskap. Totalt får 600 fåglar skjutas i samband med den jakten, säger Camilla Frisch.

Källa: Länsstyrelsen i Stockholm/ Skärgårdsbryggan 17.4.2013