Sportfiskarna och Jägareförbundet har beviljats tillstånd för skyddsjakt på skarv i Västra Götalands län, rapporterar Sportfiskarna, Sveriges Sportfiske- och Fiskevårdsförbund.

Skyddsjakten får bland annat bedrivas av jakträttshavare inom fredningsområden för fisk i Västra Götalands läns delar av havet från 22 december 2017 till 30 november 2020.

I en separat ansökan har även Sveriges Fiskares Producentorganisation (SFPO) beviljats tillstånd i samma beslut.

För fiskare med yrkesfiskelicens, eller av denne utsedd jägare, är skyddsjakt på skarv tillåtet under samma tidsperiod inom 300 meter från fasta fiskeredskap, nät, ryssjor och burar. Jakten är tydligt reglerad med rapporteringsplikt och får inte ske närmare än 300 meter från en skarvkoloni. Maximalt 10 skarvar får fällas per jaktdag och person. Totalt får högst 2.000 skarvar fällas, skriver Sportfiskarna på sin hemsida.

Beslutet om skyddsjakt ska, med stöd av paragraf 59 i Jaktförordningen, gälla utan hinder av att det överklagas.

– Nu kan vi med start i Västra Götaland börja arbetet med att skydda våra fiskbestånd i särskilt utsatta områden, säger Sportfiskarnas generalsekreterare Sten Frohm i en kommentar på förbundets hemsida.

Källa: Svensk Jakt 29.12.2017