Österbottens Fiskarförbund har producerat en kort videofilm om mellanskarvens (Phalacrocorax carbo sinensis) inverkan på fisket och miljön. Videon kan karaktäriseras som en minidokumentär, och den är uttryckligen gjord ur fiskerinäringens och lokalbefolkningens synvinkel. Videon kan ses på länken

http://www.fishpoint.net/skarvvideo

Källa: Österbottens Fiskarförbund 19.10.2015