Vasa förvaltningsdomstol avslår två besvär om skarvjakt. Det ena gäller Närings-, trafik- och miljöcentralens tillstånd till skyddsjakt på 150 skarvar i Oravais-Monåfjärden. Kvarkens ornitologiska förening och Mellersta Österbottens ornitologiska förening ville att domstolen skulle upphäva beslutet, då ingen med säkerhet kunnat påvisa hur stor ekonomisk skada skarven gör på fisket.

Det andra besväret kommer från Malax fiskargille som ville ha omprövning av Miljöcentralens beslut att inte ge tillstånd till skarvjakt.

Båda besvären förkastades.

Källa: Yle 28.5.2012