Inga skarvar får skjutas i Åboland i år. Det blev tummen ner i Åbo förvaltningsdomstol för de som överklagat Egentliga Finlands Närings-, trafik- och miljöcentrals beslut att inte bevilja ett enda jakttillstånd på skarv i fjol.

Närings-, trafik- och miljöcentralen gjorde rätt i att inte dela ut tillstånd för att skjuta skarvar i Åbolands skärgård, fastslår Åbo förvaltningsdomstol.

– Tjockskallar. De har ingen verklighetsuppfattning, säger Bo-Erik Rosin, ordförande för Nagu fiskeområde.

I NTM-centralens bedömning konstaterades bland annat att ansökan om jakttillstånd inte innehöll tillräckligt noggranna utredningar av hur stora skador skarvarna orsakar eller hurdan ekonomisk betydelse skarvarnas fiskaptit har.

I beslutet framhålls också att skarvarnas stora antal inte i sig är en tillräcklig orsak för att minska beståndet genom jakt. Dessutom ansågs att ansökan inte ger tillfredsställande garantier för att andra fågelarter inte skulle påverkas negativt av skarvjakten.

Nagu fiskeområde och Gullkrona jaktförening i Dragsfjärd hade ansökt om att få skjuta 250 respektive 180 skarvar, främst i syfte att skrämma bort fåglarna från de områden som är viktigast ur yrkesfiskets synvinkel.

Enligt besväret orsakar de flera tusen skarvparen som häckar i trakten fisket omfattande skador. Stammen ökar hela tiden, förstör fiskbestånden och glufsar i sig fiskarna i näten, heter det bland annat i Nagu fiskeområdes besvär.

En skarv äter ungefär ett halvt kilogram fisk om dagen.

Källa: Hbl 3.7.2013, korringeringar FYFF