Arbets- och näringsministeriet har den 26 juni 2012 godkänt ett skärgårdspolitiskt åtgärdsprogram för åren 2012–2015. Programmet i sin helhet, adressen www.tem.fi/skargard . I programmet finns också delar som berör fiskerihushållningen.

Skärgårdspolitiken hör till de äldsta delarna av regionpolitiken i Finland. Regeringen tillsatte redan 1948 en kommitté med uppgift att utreda skärgårdsfrågor. År 1967 fick skärgårdsdelegationen en förordningsgrund och 1981 stiftades skärgårdslagen. Skärgårdsprogrammet är ett centralt redskap i skärgårdspolitiken.

Skärgårdslagen ålägger staten och kommunerna att trygga näringarna, trafikförbindelserna, tjänsterna och miljön i skärgården. Skärgården omfattar förutom öar som saknar fast vägförbindelse även öar med fast vägförbindelse samt andra skärgårdspräglade områden som splittrats av vattendrag.

Källa: TEM 26.6.2012