Nästan 300 000 smolt släpps ut i Dalälven varje år. En del av dem är PIT-märkta. Nu visar scanningar efter dessa elektroniska fiskmärken att smolten aldrig når öppet hav utan hamnar i magen på skarvar.

Totalt har drygt 65 000 PIT-märkta ett- och tvååriga laxfiskar, så kallade smolt, satts ut i Dalälven sedan 2011.
– Under de senaste årtiondena har överlevnaden hos den fisk som släpps ut i Östersjön minskat, men i tidigare undersökningar har det inte undersökts i vilken omfattning smolten äts upp av de djur som finns i de olika utsättningsområdena. Med tanke på de stora skarvkolonier som finns i Dalälvens mynning och att skarv ofta syns i närheten i samband med att smolten släpps ut så har vi länge velat ta reda på hur mycket skarven äter av den utsatta fisken, förklarar Karl Lundström, forskare vid institutionen för akvatiska resurser på Sveriges lantbruksuniversitet (SLU Aqua).

Fiskmärken i skarvkolonier
Förra hösten besökte Länsstyrelsen i Uppsala län ett antal av skarvkolonierna och kunde då med hjälp av scanning konstatera att cirka 200 av de PIT-märken (Passive Integrated Transponder) som har använts har hamnat i skarvkolonierna.
Under april i år scannade SLU Aqua ytterligare ett antal tidigare skarvkolonier för att göra en mer heltäckande undersökning. Vid SLU:s undersökning hittades drygt 300 märken på öarna.
SLU-forskarna planerar nu att undersöka fler områden vid Dalälven där skarv har häckat under senare år för att få en mer heltäckande bild, skriver SLU i ett pressmeddelande.

Kan bidra till ny skarvförvaltning
– Genom att ta reda på hur stor andel av fisken som äta upp av skarv och andra fåglar och sätta detta i relation till andra påverkansfaktorer så får vi en bättre förståelse av vad som händer med smolten och det är kunskap som förhoppningsvis också kommer till nytta inom förvaltningen och som kan bidra till att vi får en ny skarvförvaltning på plats, säger Ann-Britt Florin, platsansvarig för SLU Aquas fiskeriförsökstation i Älvkarleby.

Källa: Jakt&Jägare 2.5.2019