Skärgårdshavets fiskeaktionsgrupp kom i gång i början av år 2016. Det finns nio motsvarande grupper i Finland, av vilka de flesta har fungerat sedan år 2008.

Aktionsgruppens uppgift är att främja utvecklingen av fiskerinäringarna i Skärgårdshavet genom att aktivera och informera aktörerna inom branschen samt genom att finansiera lokala, allmännyttiga utvecklingsprojekt, som bidrar till att målsättningarna i Skärgårdshavets fiskeristrategi förverkligas. Finansieringsprinciperna och ansökningsanvisningarna finns på aktionsgruppens webbsidor www.sameboat.fi under Fiskerigrupp -menyn.

Vid behov hjälper jag därtill företagare inom fiskeribranschen t.ex. med att söka information och kontakter eller med att fylla i en investeringsansökan.

Jag kommer också gärna till evenemang som ni arrangerar och berättar  om aktionsgruppens verksamhet samt om fiskeriprogrammets projektstöd!

Maria Saarinen

aktivaattori / aktivator

Saaristomeren kalatalouden toimintaryhmä / Fiskeaktionsgruppen i Skärgårdshavet

I samma båt – Samassa veneessä rf ry

Fredrikanaukio 1

21600 Parainen

puh. 0400 260 094

www.sameboat.fi

https://www.facebook.com/SAMEBOATKalatalousFiskeri/

 

Källa: Skärgårdshavets fiskeaktionsgrupp 15.11.2016