Skärgårdshavets fiskeaktionsgrupp är en lokal aktionsgrupp för fiske vilken avses i Europeiska havs- och fiskerifondens operativa program för Finland (EHFF) 2014 – 2020. Dessa grupper är sammanlagt tio stycken i Finland, och största delen av dem har fungerat redan fr.o.m. år 2008. Skärgårdshavets och Inre-Finlands grupper är nya grupper.

Fiskeaktionsgruppens uppgift är att främja utvecklandet av fiskerinäringen i Skärgårdshavet i enlighet med sin strategi. Verksamhetsområdet uppfattar 14 kommuner med strandlinje till havet. Dessa kommuner är Gustavs, Tövsala, Vemo, Virmo, Masku, Nådendal, Reso, Åbo, S:t Karins, Pargas, Pemar, Sagu, Kimitoön och Salo.

Fiskeaktionsgruppen höll årets första möte på onsdagen den 20.1. Styrgruppen beslutade bl.a. om gruppens arbetsordning, om projektens urvalskriterier och finansieringsprinciper samt om kommunikation och information.

Källa: Skärgårdshavets fiskeaktionsgrupp 25.1.2016