Nu tar Sjömatsfrämjandet över efter Svensk Fisk.
 – Det är ett namn som bättre speglar vår verksamhet. Fisken i havet har inga landsgränser och i den nya organisationen vill vi främja en långsiktig utveckling av fisk och skaldjur i vid bemärkelse, säger Karin Fagerståhl, verksamhetsansvarig på Sjömatsfrämjandet.
 
Med sjömat menas fisk och skaldjur som kommer från hav och sjö. Med en samlad kunskap och med utgångspunkt från myndigheternas regelverk vill Sjömatsfrämjandet bidra till en trygg och hållbar konsumtion av fisk och skaldjur.
 En viktig uppgift för Sjömatsfrämjandet är att förmedla hur sjömat ska hanteras och tillagas för att ge säkra, näringsrika och välsmakande fisk- och skaldjursrätter.
 Till Sjömatsfrämjandet kan journalister och konsumenter vända sig med sina frågor om fisk och skaldjur.

Se Sjömatsfrämjandet

Källa: www.yrkesfiskarna.se 4.2.2016