Sisävesitroolaus kuumentaa kalastajien ja vesistöjen omistajien tunteita Saimaalla. Kiistaa aiheuttavat monenkirjavat lupakäytännöt, joiden vuoksi kalastuslupia on lähdetty penäämään jopa oikeusteitse. Moni kaipaisi selkeämpiä pelisääntöjä kalastuslupakäytäntöihin.

Saimaalla kiistat troolausluvista ovat roihahtaneet jälleen. Julkisuudessa on väännetty peistä siitä, kieltävätkö vesistöjen osakaskunnat troolauksen vesistöillään kokonaan.

–  Asiaan on tullut käytännössä sairaita piirteitä. Osakaskuntien kielteisyys troolaajia kohtaan on levinnyt. Minusta on erikoista, että ammattikalastajien pitää puolustaa elinkeinoaan, Etelä-Savon ELY-keskuksen kalatalouspäällikkö Jorma Tiitinen lataa.

Useat ovat kuitenkin sitä mieltä, että asenteiden koveneminen näkyy yksittäistapauksissa.

– Ongelmana on se, että ylilyöntejä tapahtuu molemmin puolin. Väärinkäytöksiä on tapahtunut myös troolareiden puolelta. Kaikki eivät noudata niitä rajoituksia ja sopimuksia mitä on tehty.

–  On tapauksia, joissa on vedetty nuotalla troolausmielessä, vaikka on pelkästään nuotalle lupa. Silloin se on laitonta, Haukiveden kalastusalueen puheenjohtaja Pertti Kuvaja kertoo.

”Luvat pirstoneet vesialueet pieniksi plänteiksi”

Nykyisen lainsäädännön puitteissa vesialueiden omistajat määräävät kalastusoikeuksista alueella. Troolaajien puolustajat näkevät kuitenkin nykyisen käytännön tulleen tien päähän. Heidän mielestään vesistöt pitäisi avata laajaan käyttöön, muttei kuitenkaan sääntelemättä.

Vesien avaamista laajempaan käyttöön vaaditaan, sillä troolausta elinkeinonaan harrastavien on hankala saada saalista useiden omistajien kesken pirstoutuneilta kalavesiltä. 

– Massapyyntimuodossa sadan hehtaarin pläntti ei mahdollista kalastamista. Eli jos luvat myönnetään pläntti kerrallaan eri henkilölle, ja lupaa ei voi käyttää ristiin, niin kukaan ei kalasta, Etelä-Savon ELY-keskuksen kalatalouspäällikkö Jorma Tiitinen tuhahtaa.

– Nykyjärjestelmällä ei tietyllä vesialueella voi laittaa useita trooleja, vaan alueet rajataan hehtaarimäärän mukaan. Tilanne olisi toinen, jos olisi saaliskirjanpitojärjestelmä ja pystyttäisiin lopettamaan kalastus, kun tietty saalis on saatu. Käytännössä kuitenkin tämänlaisen toteuttaminen on aika hankalaa, kalatalousneuvoja Harry Härkönen Muikku-Suomesta arvioi.

Lupa-asioita selvitellään raastuvassa asti

Kiristyneestä tilanteesta kertoo, että troolausoikeuksia on selvitelty esimerkiksi Etelä-Karjalassa raastuvassa. Käräjäoikeudessa on ollut vireillä useita tapauksia, joissa osakaskunnat vastustavat troolikalastusta Saimaalla. Osassa tapauksista osakaskunnan kalastajille määräämät troolauskiellot on kumottu.

– Käräjillä on uhkailtu, mutta useimmin uhkaukset jäävät toteuttamatta, koska käräjöinti on todella kallista, Pertti Kuvaja miettii.  

Kättä on väännetty myös siitä, saavatko virkamiehet ylipäänsä asettua puolustamaan kumpaakaan kiistapuolta. Peruslinjana on, että virkamiehen tulisi pidättäytyä puolueellisuudesta.

– Tämä tekee kysymyksestä kiusallisen ja irvokkaan. On sanottu, että virkamiehet eivät saa olla puolueellisia asiassa. Minusta on kuitenkin epäilyttävää, että esimerkiksi ammattikalastajia vastaan toimivat oikeudessa samat kalatalouden keskusliiton juristit. Sama järjestö saa valtiolta taloudellista tukea ammattikalastuksen edistämiseksi.

– Jos kehitys jatkuu, niin valtion investoinnit kalatalouden edistämiseen seisovat rannoilla tyhmyyden muistomerkkeinä, kalatalouspäällikkö Jorma Tiitinen Etelä-Savon Ely-keskuksesta kuittaa.

– Ei tuo pidä paikkaansa. Ihan yhtä lailla ammattikalastajia puolustetaan. Tietysti työn tilaaja, onko se sitten osakaskunta tai kalastaja valitsee omat juristinsa, Härkönen vastaa.

Umpisolmua hankala avata

Osapuolia kuunnellessa täysin selväksi ei käy, kuinka kiista ratkaistaan lopulta kaikkia osapuolia tyydyttävällä tavalla. Samalla kertaa pitäisi sovittaa elinkeinon harjoittajien, luonnonsuojelijoiden ja vesistön omistajien intressit.

– Ei troolausta kalakantojen tyhjenemisen ja Saimaan tyhjenemisen pelon vuoksi kannata estää. Se on sen verran kallis pyyntimuoto ja ammattitroolaajia niin vähän, etteivät kenenkään rahat riitä Saimaan tyhjentämiseen, Tiitinen murjaisee.

Lähde: Yle Etelä-Savo 7.10.2013