Sisävesialueen ammattikalastuksen saaliin arvo kasvoi vuonna 2012 kaksi miljoonaa euroa vuoteen 2010 verrattuna. Saaliin arvo oli noin 10,5 miljoonaa euroa. Ammattikalastajat saivat sisävesiltä saaliiksi lähes 4,8 miljoonaa kiloa kalaa, mikä on reilut 0,2 miljoonaa kiloa enemmän kuin vuonna 2010.

Muikku oli edelleen selvästi tärkein saaliskala sekä määrältään että arvoltaan. Vuoden 2012 muikkusaalis (2,6 milj. kg) oli hieman suurempi kuin edellisinä vuosina. Myös muikkusaaliin arvo, 6,5 miljoonaa euroa, kasvoi edellisvuosista. Mädin osuus saaliin arvosta oli puoli miljoonaa euroa. Koko ammattikalastukselle eli meri- ja sisävesialueiden kalastukselle muikku on toiseksi tärkein saalislaji silakan jälkeen.

Saaliin arvolla mitattuna muikun jälkeen tärkeimpiä saalislajeja sisävesillä olivat kuha (1,7 milj. euroa), ahven (0,5 milj. euroa), täplärapu (0,4 milj. euroa) ja siika (0,4 milj. euroa).

Suomen sisävesillä kalasti vuonna 2012 noin 380 rekisteröitynyttä ammattikalastajaa, joista lähes 250 sai vähintään 30 prosenttia tuloistaan kalastuksesta. Eniten ammattikalastajia oli Lapissa, Etelä-Savossa sekä Kainuussa ja Pohjois-Pohjanmaalla. Samoilta alueilta saatiin myös eniten saalista.

Tilasto sisävesien ammattikalastuksesta tehdään kahden vuoden välein.

Tilaston kotisivu: http://www.rktl.fi/tilastot/aihealueet/ammattikalastus_sisavesilla/

Julkaisu: Ammattikalastus sisävesillä 2012
http://www.rktl.fi/julkaisut/j/669.html

image001

Lähde: RKTL 5.12.2013