Att sill och strömming inte är samma sak har man vetat länge, men först nu är det vetenskapligt bevisat.

Forskare vid Uppsala och Stockholms universitet har gjort en omfattande genetisk studie av sill och strömming runt våra kuster.

Forskningen visar att det finns relativt få men mycket tydliga genetiska skillnader mellan dem. Dessa skillnader måste bero på genetisk anpassning till lokala miljöförhållanden, visar studien.

–          Vår studie visar att all sill och strömming är mycket nära släkt. Men för några procent av generna hittar vi mycket tydliga skillnader, inte bara mellan sill och strömming utan också mellan olika bestånd av sill och strömming, berättar Leif Andersson, professor i funktionsgenetik vid Uppsala universitet och professor i sjukdomsgenetik vid SLU.

Gränslinjen mellan sill och strömming går vid Kalmarsund. Den sill som fångas norr om sundet kallas för strömming.

Källa: Yrkesfiskaren 12/12