Maa- ja metsätalousministeriö on 6.3.2015 antanut asetuksen, joka keskeyttää alle 24 metrin pituisten alusten kilohailin ja silakan kalastuksen Suomenlahdella ja Itämeren pääaltaalla.

Alle 24 metrin pituisten alusten kilohailin ja silakan troolikalastus ICES-osa-alueilla 25 – 27, 28.2 ja Suomen perusviivan ulkopuolella osa-alueella 32 sekä osa-alueella 29 leveysasteen 59º47`N eteläpuolella on kielletty.

Asetus astuu voimaan 8.3.2015 ja on voimassa 31.12.2015 saakka.

Alusten ennen tämän asetuksen voimantuloa troolilla pyytämien silakka- ja kilohailisaaliiden aluksella pitäminen, jälleenlaivaus, uudelleen sijoitus, kuljetus ja aluksesta purkaminen on sallittua 12 päivään maaliskuuta 2015.

Lisätietoja: 

Liiton toimisto

0400-720690

sakl@sakl.fi