Varsinkin ruokasilakaksi sopivat, suurehkot yksilöt olivat laihtuneet poikkeuksellisen paljon Selkämeressä vuosina 2020 ja 2021. Jopa nälkiintyneitä silakoita nähtiin paljon syksyn 2021 koetroolauksissa.

Vuonna 2021 Itämeren pääaltaan ja Suomenlahden silakkakanta oli jo toista vuotta peräkkäin lähellä vuosituhannen vaihteen aallonpohjaa. Suomen silakkasaalis väheni edellisestä vuodesta 17 % ja oli yhteensä 77 000 tonnia. Kilohailikanta oli pysynyt runsaana.

− Suomelle tärkeää Pohjanlahden silakkaa arvioitiin kuitenkin olevan meressä edelleen riittävä määrä kannan uusiutumista varten, kertoo erikoistutkija Jari Raitaniemi Luonnonvarakeskuksesta (Luke).

Raitaniemen mukaan Itämeren itäisen turskakannan heikko tila jatkuu, eikä turskaa suositella kalastettavaksi vuonna 2023.

Vapaa-ajankalastajien lohisaaliis samaa luokkaa kuin kaupallisten kalastajien

Suomalaisten Itämeren lohen saalis vuonna 2021 oli yhteensä 382 tonnia. Kaupalliset kalastajat pyydystivät lohisaaliinsa rannikoilta, ja saaliin määrä oli 192 tonnia. Vapaa-ajan kalastajat saivat lohta 190 tonnia, josta lähes 90 % kalastettiin Tornionjoelta. Suurin osa Pohjanlahden ja sen jokien lohisaalisnäytteistä oli peräisin luonnonkudusta.

Itämereen istutettiin 4,6 miljoonaa vaelluspoikasta, ja luonnontuotannoksi arvioitiin 2,8 miljoonaa lohen vaelluspoikasta 2020.

Tenojoen lohenkalastuskielto 2021 näkyi nousulohien määrän kasvuna, mutta kantojen tila on edelleen heikko.

Vuodesta 2019 lähtien luonnonvarainen meritaimen on ollut merialueellamme ja mereen laskevissa jokivesissä kokonaan rauhoitettu. Taimenjokien poikastiheydet ovat olleet jokien tuotantokykyyn nähden pieniä. Rasvaevättömät taimenet saa kuitenkin ottaa saaliiksi, sillä ne on istutettu kalastettavaksi.

Merialueen kaupalliset siika-, kuha- ja haukisaaliit pienentyneet

Suomen merialueen kaupallinen siikasaalis vuonna 2021 oli 329 tonnia eli pienin vuonna 1980 alkaneen seurannan aikana. Kaupalliset kalastajat kalastavat suurimman osan siikasaaliista Selkä- ja Perämereltä.

Merialueen kaupallinen kuhasaalis vuonna 2021 oli 156 tonnia. Se saatiin pääosin verkoilla ja suurelta osin Saaristomereltä. Kuhan kaupallinen kalastus väheni edelleen.

Merialueen kaupallinen ahvensaalis oli 741 tonnia. Ahvensaalis on viime vuosina kasvanut Saaristomerellä ja Perämerellä, mutta heikentynyt Selkämerellä. Suomenlahdella ahvensaaliit ovat olleet pieniä 2010-luvun puolivälistä alkaen.

Merialueen kaupallinen haukisaalis oli vuonna 2021 keskimääräistä pienempi, 167 tonnia. Tärkein pyyntialue oli Selkämeri.

Lähde: Luonnonvarakeskus 5.9.2022