Vuonna 2015 kalasta maksetut tuottajahinnat pääsääntöisesti hieman nousivat edellisvuodesta, mutta rehuksi päätyvän silakan hinta laski. Myös kalanviljelijän kirjolohesta saama hinta laski.

Vuonna 2015 Suomen kaupallisen kalastuksen tärkeimmän kalalajin, silakan, keskimääräinen tuottajahinta laski lähes 20 prosenttia. Laskun syynä oli rehusilakan tuottajahinnan lasku samalla kun yhä suurempi osa silakkasaaliista päätyi rehuteollisuuden raaka-aineeksi. Suomeen puretusta silakkasaaliista lähes 80 prosenttia päätyi rehuteollisuuden raaka-aineeksi. Hintatiedot ilmenevät Luonnonvarakeskuksen (Luke) Kalan tuottajahinnat – tilastosta.

Vuonna 2015 kalastajalle maksettiin rehusilakasta keskimäärin 0,16 euroa kilolta ja ihmisravinnoksi myydystä silakasta 0,27 euroa kilolta.  Vuonna 2015 kolmasosa silakkasaaliista purettiin suoraan ulkomaisiin satamiin. Tämä osuus ei sisälly hintatietoihin.

Ruokakalaksi Suomessa kasvatetaan pääasiassa kirjolohta, mutta jonkin verran myös siikaa. Kirjolohen tuottajahinta laski viime vuonna noin kymmenen prosenttia edellisvuodesta, mutta kasvatetun siian hinta nousi vastaavasti. Vuonna 2015 kirjolohen keskimääräinen tuottajahinta oli 3,59 ja siian 9,46 euroa kilolta.

Merialueen kalastajille maksettiin luonnosta pyydetyistä lohista ja taimenista suunnilleen samaa hintaa kuin vuonna 2014. Siian ja kuhan tuottajahinnat nousivat hienoisesti, mutta ahvenista ja hauista kalastajat saivat keskimäärin kymmenisen prosenttia paremman hinnan kuin edellisvuonna.

Silakka on kokonaisarvoltaan kaupallisen kalastuksen ehdottomasti tärkein kalalaji. Seuraavaksi tärkeimpiä ovat siika, kilohaili, ahven ja kuha, joiden saalisarvot ovat vajaa kymmenesosa silakkasaaliin arvosta. Kasvatetun kalan tuotannon arvo on samaa suuruusluokkaa kuin kaupallisen kalastuksen saaliin arvo. Tällöin kaupallisen kalastuksen arvoon luetaan sekä merialueen että sisävesialueen kalastus.

Lisätiedot http://stat.luke.fi/kalan-tuottajahinta-2015_fi

Lähde: Luke 12.5.2016