Vuonna 2015 jalosteiden raaka-aineena käytetystä kalasta 46 miljoonaa kiloa oli kotimaista ja 34 miljoonaa kiloa ulkomailta tuotua. Kokonaismäärä, 80 miljoonaa kiloa, oli sama kuin vuonna 2013.

Kotimaisen kalan osuus pieneni ja ulkomaisen vastaavasti kasvoi reilusti yli kymmenen prosenttia vuoteen 2013 verrattuna.

”Kotimaisen kalan osalta muutos johtui silakan pakastuksen vähenemisestä viennin Venäjälle tyrehdyttyä vuonna 2014”, yliaktuaari Pentti MoilanenLuonnonvarakeskuksesta (Luke) sanoo.

Norjalaisen lohen käyttö lisääntyi

Ulkomaisen kalan jalostuksen kasvua selittää norjalaisen lohen lisääntynyt käyttö raaka-aineena.

Fileiksi tai muiksi tuorevalmisteiksi jalostettiin kotimaista kalaa 18 ja tuontikalaa 21 miljoonaa kiloa. Pidemmälle jalostettuihin tuotteisiin käytettiin 14 miljoonaa kiloa kalaa, josta kolme neljäsosaa oli kotimaista.

Lohen ohella tärkeimmät jalostusteollisuuden käyttämät lajit olivat kirjolohi, silakka ja siika. Näiden neljän lajin osuus kaikesta kalaraaka-aineesta oli 97 prosenttia.

Kalan jalostaminen keskittyy pienelle yritysjoukolle

Kalaa jalostaneita yrityksiä oli 135, joista yli puoli miljoona kiloa jalostaneita oli 24 yritystä. Isoimmat yritykset jalostivat 94 prosenttia koko jalostetun kalan määrästä.

Kalajalosteiden tuotantotilastoa varten tiedot kerätään joka toinen vuosi päätoimisilta kalanjalostus- ja kalatukkuyrityksiltä sekä sellaisilta muiden toimialojen yrityksiltä, joiden voidaan arvioida taustatietojen perusteella jalostaneen kalaa.

Lähde: Luke 13.10.2016