Suomalaiset yritykset jalostivat 65 miljoonaa kiloa kalaa vuonna 2011. Siitä 41 miljoonaa kiloa oli kotimaista ja 24 miljoonaa kiloa ulkomailta tuotua kalaa. Vuoteen 2009 verrattuna jalostukseen käytetyn kalan määrä pieneni, koska silakan ja kilohailin pakastus väheni.

Silakan ohella tärkeimmät jalostusteollisuuden käyttämät lajit olivat kirjolohi, lohi ja silli. Näiden neljän lajin osuus kaikesta kalaraaka-aineesta oli yli 90 prosenttia. Kalaa jalostaneita yrityksiä oli 136, joista 25 suurinta jalosti lähes 90 prosenttia koko kalan määrästä.

Vuotta 2011 koskevat tiedot käyvät ilmi Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen tilastojulkaisusta <http://www.rktl.fi/julkaisut/j/614.html> Kalajalosteiden tuotanto 2011.

http://www.rktl.fi/www/uploads/images/tiedotteet/jalostus_kalamaara_2011.gif

Lähde: RKTL 4.12.2012