Vuonna 2011 ammattikalastuksen yleisimmän saalislajin, silakan tuottajahinnat nousivat. Ihmisravinnoksi myydystä silakasta maksettiin kalastajille keskimäärin 0,24 euroa kilolta, kun edellisvuonna siitä maksettiin keskimäärin 0,20 euroa kilolta. Valtaosa elintarvikesilakasta meni vientiin.  Rehuksi käytetyn silakan keskihinta nousi edellisvuoden 0,12 eurosta  0,16 euroon kilolta.

Myös luonnosta pyydetystä lohesta maksettiin edellisvuotta korkeampaa keskihintaa, 5,38 euroa kilolta. Kasvatetun kirjolohen hinta säilyi edellisvuoden tasossa. Siitä maksettiin tuottajille keskimäärin 4,00 euroa kilolta. Sen sijaan kasvatetun siian keskihinta, 8,47 €/kg, jäi hieman edellisvuotta alhaisemmaksi.

Kuhan hinnan nousu pysähtyi

Kuhan hinta on ollut nousussa lähes koko 2000-luvun ajan. Vuonna 2011 kuhan hintakehitys kuitenkin kääntyi hienoiseen laskuun. Kuhasta maksettiin kalastajille keskimäärin 4,90 euroa kilolta. Luonnosta pyydetystä siiasta maksettiin keskimäärin 4,46 euroa kilolta, mikä on lähellä edellisvuoden tasoa. Isosta, yli 800 gramman painoisesta siiasta kalastajat saivat 5,83 euroa ja pienestä alle 250 gramman painoisesta siiasta keskimäärin 3,18 euroa kilolta.

Muikun, ahvenen ja hauen hinnat nousivat hieman. Muikusta maksettiin merialueella keskimäärin 2,36 euroa ja sisävesillä 2,74 euroa kilolta. Ahvenesta maksettiin 1,78 euroa ja hauesta 1,42 euroa kilolta. Kilohailista kalastajille maksettiin keskimäärin 0,17 euroa kilolta.
Tiedot käyvät ilmi Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen laatimasta Kalan tuottajahinnat 2011 -tilastosta. Esitetyt hinnat eivät sisällä 13 %:n arvonlisäveroa. Siian, lohen, kirjolohen ja taimenen hinnat on laskettu peratulle kalalle, muiden lajien hinnat perkaamattomalle. Kalastettujen lajien hintatiedot on kerätty rannikon kalatukuilta, viljellyn kirjolohen ja siian tiedot on kerätty kalanviljelijöiltä.

 

2009

2010

2011

Lohi*

4,41

4,92

5,38

Kirjolohi, viljelty*

3,19

3,87

4,00

Taimen*

4,45

4,68

5,25

Siika, kalastettu*

4,59

4,48

4,46

Siika, viljelty*

8,06

8,91

8,47

Ahven

1,48

1,69

1,78

Hauki

1,18

1,30

1,42

Kuha

5,09

5,34

4,90

Made

3,99

4,39

4,76

Lahna

0,42

0,35

0,52

Muikku, merialue

1,78

1,95

2,36

Muikku, sisävedet

2,10

2,26

2,74

Silakka, elintarvike

0,20

0,20

0,24

Silakka, rehu

0,09

0,11

0,16

Kilohaili

0,12

0,12

0,17

Kalojen keskihintoja vuosina  2009, 2010 ja 2011.  Hinnat nimellisarvoisina, eli kyseisen vuoden hintatasossa.
*Lohen, kirjolohen taimenen ja siian  hinnat laskettu peratulle kalalle, muut perkaamattomalle

Kuva 1

Kuva 1. Lohen, siian, kuhan, kirjolohen, ahvenen ja hauen kalastajahinnat vuosina
1990-2011, vuoden 2011 hintatasossa kuluttajahintaindeksillä muutettuna.

Kuva 2

Kuva 2. Erikokoisen silakan kalastajahinnat vuosina 1995-2011, vuoden 2011 hintatasossa kuluttajahintaindeksillä muutettuna. Kokoluokan 00 silakka on suurinta, kokoluokan 3 pienintä.

Tilaston kotisivu: 
http://www.rktl.fi/tilastot/aihealueet/kalan_tuottajahinta/

Lähde: RKTL 29.5.2012