Maa- ja metsätalousministeriö on 20.9.2012 antanut asetuksen silakan ja kilohailin troolikalastuksesta Pohjanlahdella syyskaudella 2012.

Silakan ja kilohailin kohdennettu rehukalastus tunnuspituudeltaan yli 24 metrin pituisilla kalastusaluksilla on kielletty ICES:n osa-alueilla 30 ja 31 Pohjanlahdella.

Kielto koskee myös tunnuspituudeltaan enintään 24 metrin pituisia Suomeen rekisteröityjä kalastusaluksia, jotka harjoittavat paritroolausta tunnuspituudeltaan yli 24 metrin pituisten kalastusalusten kanssa.

Rehukalastuksella tarkoitetaan kalastusta, jossa:

  1. saatua silakka- ja kilohailisaalista ei kokonaisuudessaan lajitella kokoluokista annettujen määräysten mukaisesti viimeistään saaliin purkamissatamassa tai ELY-keskuksille ilmoitetussa elitarvikkeiden jalostuslaitoksessa; tai
  2. elintarvikkeeksi lajiteltua silakka- ja kilohailisaaliin osaa ei aluksessa, purkusatamassa ja kuljetuksessa elintarvikkeiden jalostuslaitokseen säilytetä ja käsitellä elintarvikkeeksi käytettävästä kalasta annettujen määräysten mukaisesti.

Asetus tulee voimaan 24.9.2012 ja on voimassa vuoden loppuun saakka.

Lisätietoja:                 

Liiton toimisto

0400-720690

sakl@sakl.fi