Maa- ja metsätalousministeriö on 4.11.2014 antanut asetukset, jotka sallivat enintään 24 metrin pituisten alusten kilohailin ja silakan kalastuksen osa-alueella 32 Suomenlahdella sekä osa-alueella 29 leveysasteiden 59 30´N ja 59 50´N välisellä alueella pohjoisella Itämerellä ajalla 5.-19.11.2014.

Asetukset astuvat voimaan 5.11.2014.

Lisätietoja:                 

Liiton toimisto

0400-720690

sakl@sakl.fi