MMM pyytää liiton lausuntoa silakan ja kilohailin troolikalastuksen rajoittamisesta Suomenlahdella ja Itämeren pääaltaalla v. 2015. Pohjanlahden kalastusta ei ensi vuonna tarvitse säädellä. Lausunto on annettava viimeistään 16.12. Liiton hallitus on käsitellyt ensi vuoden kalastuksen säätelyä kokouksessaan 14.11. Liiton jäsenet voivat vielä kommentoida ministeriön esitystä lähettämällä sähköpostiviestin liiton toimistoon viimeistään 12.12.

Ministeriön esitys valtioneuvoston asetukseksi linkissä  http://www.mmm.fi/attachments/kalariistajaporot/lausuntopyynnot/dMqQbwEPt/Asetus.pdf

Lähde: MMM 5.12.2014