Maa- ja metsätalousministeriö on 18.6.2014 antanut asetuksen, jolla muutetaan silakan ja kilohailin troolikalastuksen rajoittamisesta vuonna 2014 annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen (1066/2013) 3 § seuraavasti.

Suomessa rekisteröityjen kokonaispituudeltaan yli 12 metrin pituisten kalastusalusten silakan ja kilohailin troolikalastus on kielletty ICES:n osa-alueella 30 leveysasteen 62 30´ N eteläpuolella Selkämerellä heinäkuun 1 päivän alusta elokuun 31 päivän loppuun.

Suomessa rekisteröityjen tunnuspituudeltaan yli 24 metrin pituisten kalastusalusten silakan ja kilohailin troolikalastus on kielletty ICES:n osa-alueilla 30 ja 31 leveysasteen 62 30´ N pohjoispuolella Pohjanlahdella heinäkuun 1 päivän alusta elokuun 31 päivän loppuun.

Asetus astuu voimaan 23.6.2014 ja on voimassa 31.12.2014 saakka.

 

(muutos aikaisempaan lihavoitu)

 

Lisätietoja:                 

Liiton toimisto

0400-720690

sakl@sakl.fi