Kuluvan vuoden alussa kilohailin sivusaaliit silakan troolikalastuksessa Selkämeren eteläosissa ovat olleet ennätyksellisen korkeat. Tämän vuoksi kilohailin ja silakan troolikalastus kiellettiin helmikuussa niillä Selkämeren eteläisillä alueilla, joilla saatiin alkuvuonna poikkeuksellisen runsaasti kilohailia. Hallitus on tänään päättänyt lieventää helmikuista troolikalastuksen kieltoa.

Aiemman kieltoalueen itäisimmät ja pohjoisimmat alueet (pyyntiruudut 40, 41, 42, 46 ja 47) avataan kalastukselle 29. huhtikuuta alkaen. Ratkaisulla pyritään varmistamaan kannattavan yritystoiminnan edellytykset touko-kesäkuussa, jolloin on troolikalastuksen tärkein pyyntikausi. 

Kalastusrajoituksia voidaan lieventää, koska huhtikuussa saatujen viimeisimpien tieteellisten tutkimustietojen mukaan Itämeren kilohailikantaan kohdistuva kalastus on vuosina 2014 ja 2015 aiheuttanut aiemmin arvioitua pienemmän kalastuskuolevuuden. Kilohailin kannan tila on siis vahvempi kuin aiemmin on arvioitu. Tämän seurauksena kilohailikantaan voidaan soveltaa EU:n yhteisen kalastuspolitiikan sääntöjen mukaista joustoa. Sen mukaan tässä tapauksessa saaliiksi saatu kilohaili voidaan kirjata Pohjanlahden silakkakiintiöön sen jälkeen, kun Suomen kilohailikiintiö on täyttynyt. Silakkakiintiöön kirjattava kilohailimäärä voi olla enintään yhdeksän prosenttia silakkakiintiöstä, joten Pohjanlahden silakkakiintiöön voidaan lukea enintään noin 12 000 tonnia kilohailia. 

Aiempien vuosien tietojen mukaan koko Selkämeren silakan ja kilohailin troolikalastuksen loppuvuoden saalis on noin 60 000 tonnia. Näiden lukujen perusteella voidaan päätellä, että Pohjanlahden silakkakiintiön mahdollisimman täysimääräisen hyödyntämisen varmistamiseksi troolikalastuksen saaliissa saisi olla kilohailia keskimäärin enintään 20 prosenttia. Kieltoaikana toteutettujen koetroolausten perusteella nyt avattavilla alueilla kilohailin osuus on ollut keskimäärin alle 20 prosenttia, mutta lännempänä ja etelämpänä kilohailin osuus koetroolauksissa on ollut 36–56 prosenttia. Tämän vuoksi kieltoalueen eteläisimpiä ja läntisimpiä alueita (pyyntiruudut 44 ja 45 sekä Ahvenanmeri) ei avata kalastukselle. 

Kilohailia esiintyy edelleen poikkeuksellisen paljon Pohjanlahdella ja pohjoisella Itämerellä, joten troolikalastuksen saaliita seurataan edelleen tarkasti. Kalastusrajoituksia lievennetään mahdollisuuksien mukaan edelleen, mutta niitä voidaan joutua myös tiukentamaan uudelleen. Kalastajien on edelleen ilmoitettava saaliista normaalin käytännön mukaan.    

Lähde: MMM tiedote 28.4.2016